Chia sẻ thẻ của bạn bằng một lần chạm

Danh thiếp NFC

VietCard.vn - Cùng bạn xây dựng Thương Hiệu và Nuôi Dưỡng mọi Kết Nối!

Được hàng nghìn người yêu thích và sử dụng, VietCard.vn giúp tất cả mọi người — từ cá nhân đến doanh nghiệp — biến mỗi lần giao tiếp với khách hàng thành một cơ hội phát triển thương hiệu, tương tác và có thể đo lường được.

VietCard.vn được mọi người trong tất cả các ngành nghề yêu thích

Danh thiếp NFC là gì?

Với VietCard.vn, bạn có thể biến danh thiếp Online của mình thành thẻ NFC miễn phí trong vài giây — tất cả những gì bạn cần là thẻ NFC.

Danh thiếp giao tiếp trường gần (NFC) cho phép bạn chia sẻ thông tin liên hệ của mình chỉ bằng một cú chạm.

Danh thiếp NFC hoạt động như thế nào?

Với VietCard.vn, bạn có thể biến danh thiếp Online của mình thành thẻ NFC miễn phí trong vài giây — tất cả những gì bạn cần là thẻ NFC.

Danh thiếp giao tiếp trường gần (NFC) cho phép bạn chia sẻ thông tin liên hệ của mình chỉ bằng một cú chạm.

Với VietCard.vn, bạn có thể biến danh thiếp Online của mình thành thẻ NFC miễn phí trong vài giây — tất cả những gì bạn cần là thẻ NFC.

Danh thiếp giao tiếp trường gần (NFC) cho phép bạn chia sẻ thông tin liên hệ của mình chỉ bằng một cú chạm.

Với VietCard.vn, bạn có thể biến danh thiếp Online của mình thành thẻ NFC miễn phí trong vài giây — tất cả những gì bạn cần là thẻ NFC.

Danh thiếp giao tiếp trường gần (NFC) cho phép bạn chia sẻ thông tin liên hệ của mình chỉ bằng một cú chạm.

Khám phá tính năng Danh thiếp NFC

Với VietCard.vn, bạn có thể biến danh thiếp Online của mình thành thẻ NFC miễn phí trong vài giây — tất cả những gì bạn cần là thẻ NFC.

Danh thiếp giao tiếp trường gần (NFC) cho phép bạn chia sẻ thông tin liên hệ của mình chỉ bằng một cú chạm.

Lợi ích khi sử dụng Danh thiếp NFC

Với VietCard.vn, bạn có thể biến danh thiếp Online của mình thành thẻ NFC miễn phí trong vài giây — tất cả những gì bạn cần là thẻ NFC.

Danh thiếp giao tiếp trường gần (NFC) cho phép bạn chia sẻ thông tin liên hệ của mình chỉ bằng một cú chạm.

Phản hồi của khách hàng về VietCard.vn

"Một ứng dụng mới nhằm giải quyết một vấn đề quan trọng chưa được giải quyết của kỷ nguyên điện thoại thông minh: thay thế cho danh thiếp giấy."

"... Với một vài thao tác, bạn có thể dễ dàng chia sẻ bất kỳ thẻ nào với bất kỳ ai, bất kể họ có sử dụng HiHello hay không.

"Một ứng dụng mới nhằm giải quyết một vấn đề quan trọng chưa được giải quyết của kỷ nguyên điện thoại thông minh: thay thế cho danh thiếp giấy."

"Một lựa chọn thuận tiện cho các kết nối mạng mới"

"HiHello có thể là danh thiếp kỹ thuật số tốt nhất mà bạn từng thấy"

"Danh sách liên lạc của bạn là mạng xã hội quan trọng nhất của bạn."

Hãy liên lạc với đội ngũ bán hàng của chúng tôi

Có một câu hỏi chung về sản phẩm, kế hoạch của chúng tôi, hoặc một cái gì đó khác?

Những câu hỏi thường gặp

Không có ai muốn khổ đau cho chính mình, muốn tìm kiếm về nó và muốn có nó, bởi vì nó là sự đau khổ...

Heading 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Heading 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Heading 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.